Passa gärna på att väga hästen, vågen finns utanför väntrummet. För det mesta får hästarna komma in till sin veterinär på avtalad tid men ibland kan ett akutfall eller något annat oväntat dykt upp som kan förskjuta tiden lite. Säg gärna till om du har bråttom.

Du välkommen till Värmlands Hästsjukhus oavsett vilken ras Din häst är eller användningsområde. De flesta som arbetar på kliniken är själva hästägare och vi har god insyn i hästägandets alla aspekter det innebär. Vi utför vi olika slag av kliniska undersökningar, utredning och hästkirurgi. Ett besök blir sällan det andra likt, och här nedan kommer vi förklara de vanligaste slag av besök och behandlingar som vi utför dagligen. Alla undersökningar och utredningar görs i ett nära samarbete med Dig som hästägare. Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor eller funderingar kring de tjänster vi har, eller hur vi kan hjälpa Dig och Din häst på bästa sätt.

Om inte hästen bor så nära att den traskar hit på egna ben börjar besöket med att parkera med hästtransporten, eller hästbussen på parkeringen utanför kliniken. Det är väldigt olika hur mycket plats som finns för dagen, men om det går att undvika så ställ er inte på den asfalterade ytan längst upp i högra hörnet, eftersom vi ibland longerar där.
Kom in och anmäl Er i receptionen innan Ni lastar ur, detta är särskilt viktigt om det finns någon misstanke om att hästen kan ha någon smittsam sjukdom. Hästar som inte varit hos oss förut behöver registreras i vårt journalsystem där ägarens och hästens uppgifter ska finnas med. Ett besök här kan ta allt ifrån 5 minuter till hela dagen, om ni tror att det kan dra ut på tiden så ta gärna med lite fika.

1av4små
hältutredning_1av4små
hästkirurgi1av4små
munhåleundersökning_1av4små

Glöm inte ta med hästpasset när du besöker oss!

Vi tar de flesta typer av prover såsom blod-, urin-, träck-, bakterie-, virus-och svampprover. Vi tar även biopsier och gör lungsköljprover (BAL). De vanligaste blodproven analyseras på plats i vårat eget lab. Behövs andra analyser, som till exempel hormonprover, virus eller bakterieundersökningar skickar vi provet vidare till ackrediterade laboratorium.  Fall som behöver speciell utredning eller vård hjälper vi vidare med remisser.

Förebygg infektion med inälvsmask genom betesplanering och beteshygien i kombination med korrekt riktad avmaskning.

För att hejda problemet med resistens mot maskmedel bör alla minska antalet onödiga avmaskningar. Man bör inte avmaska samtliga hästar slentrianmässigt, utan välja vilka hästar som ska avmaskas med hjälp av träckprov som skickas in för analys.

Från april-maj anses det vara lämpligt att utföra träckprovtagning enligt SVA.se Glöm inte be om odling för stora blodmasken.

När du tagit ett träckprov på din häst kan du bifoga det i ett mail till oss info@hastsjukhus.se Skriv även vad hästen avmaskats med senaste 2 åren. På så vis kan vi hjälpa dig med recept på lämpligt avmaskningsmedel om det behövs.

Den vanligaste orsaken till besök hos oss är hältor. Om hästen är halt, eller misstänkt halt, börjar undersökningen på en av hältgångarna. Veterinären undersöker hästen i vila och när den skrittar och travar rakt fram. Ibland går vi ut och longerar för att även få se hästen på böjt spår. Det finns både ridhus, en gruspaddock och en hård yta att longera på. Vi har även en speciell dator: ”Lameness locator” som används för att analysera rörelsestörningar i knivigare fall.

Böjprov är ett slags provokationstest där en del av hästens ben böjs och hålls böjt i 1 minut, varefter den får trava iväg. Som de flesta med lite ont i knäna vet så springer man inte iväg på lätta ben efter att ha suttit på huk en stund om det gör ont i knät, även om det skulle kunna gå bra innan man satt på huk… Det finns ibland rädsla att hästen kan ta skada av böjprov. Betänk då att när en häst ligger ner lägger den betydligt mer tryck på ”böjprovet” än vad vi kan åstadkomma.

Om hästen är halt och ingen uppenbar orsak hittas bedövar vi de ställen vi misstänker och springer sedan igen, för att på så sätt lista ut vart problemet sitter. Vi lägger både bedövning i leder och runt nerver, lite beroende på vad vi misstänker mest. När problemet är lokaliserat kan t ex en röntgenundersökning eller ett ultraljud ibland ge mer svar om diagnos och prognos för skadan. En hältutredning kan ibland ta lång tid, om vi får lägga flera bedövningar för att försöka lokalisera problemet. För travhästar med lite knepigare hältor kan vi göra körprov på Färjestadtravets fina travbana. Då kan hästen testas i högre tempo före och efter bedövning. Om du tror att körprov behöver göras med din häst, säg till vid tidsbokningen så att vi kan planera en dag när banan är öppen och glöm inte att ta med utrustning. Ridprov görs i ridhuset eller ute i paddocken. Samma sak där, om hältan ses mest under ryttare så berätta det när du bokar tiden och ta med sadel, träns och hjälm.

 

Veronica Holm leg. fysioterapeut finns hos oss vanligen varannan torsdag för att ffa hjälpa till med friskvård och rehabilitering efter skador i rörelseapparaten. Hon kommer att jobba både med egna patienter som är bedömda/behandlade av veterinär tidigare, och medverka i ortopediska utredningar med våra veterinärer. Exempel på fysioterapeutiska behandlingar Veronika jobbar med är träningsprogram, kinesiotejp och akupunktur. Veronica har parallellt med sitt arbete som sjukgymnast för människor vidareutbildat sig vid SLU och Luleå Tekniska Universitet och hon har under ca 10 år jobbat med friskvård och rehabilitering av hästar vid sidan av sitt ordinarie arbete. Vid behov kan även ryttaren få en bedömning. För att boka en tid med Veronica, ring Värmlands Hästsjukhus på 054-219889.

Vi har veterinärer med speciellt intresse och vidareutbildning inom hästens tänder och munhåla och kan därför erbjuda kvalificerade munhåleundersökningar, tandvård och betseltillpassning.

De allra flesta hästar får lugnande medel i blodet före undersökningen för att det ska gå säkert till och att hela munnen kan undersökas noggrant och eventuellt behandlas utan större obehag för hästen. Vi utför allt från de vanligaste korrigeringarna till att laga hål i tänder, som kan vara många cm djupa.

Hästens tänder slits och växer kontinuerligt, det uppstår därför lätt obalans i tuggytorna. Vi rekommenderar normalt sett att man gör en munhåleundersökning en gång/år, förslagsvis i samband med årlig vaccination.

Hästar växlar precis som människor tänder i unga år vilket i vissa fall kan leda till problem. Unga hästar bör även kontrolleras för eventuella vargtänder, dessa kan i många fall behöva avlägsnas då de kan störa bettets funktion och leda till obehag vid ridning eller körning. Om vargtänderna tas bort redan innan hästen börjar jobbas med bett i munnen så kan man undvika onödigt obehag förknippat med bettet. Vargtänder är dessutom oftast enklare att ta ut på unga hästar. De kommer fram redan före 1 års ålder.

Äldre hästar drabbas i många fall av tandrelaterade problem på grund av att tänderna helt enkelt har slitits med åren och tillslut blir förbrukade. Vanliga problem hos den äldre hästen är bland annat tandlossning, felslitningar och glesbett, det senare leder ofta till foderinpackningar med åtföljande tandköttsinflammation. I många fall behöver man därför undersöka den äldre hästens munhåla med kortare intervaller.

Vi på kliniken utför det mesta i tandväg, både rutinkontroller, korrigering av felslitningar och behandling av foderinpackningar. Vi utför även mer avancerade behandlingar som behandling av tandfrakturer, karieslagningar, rotfyllningar och tandextraktioner. Du kan även få råd om betseltillpassning till din häst efter tandundersökningen.

 

Vi utför kirurgi både på stående och sövd häst (alla förekommande operationer utom bukkirurgi). Akuta bukoperationer remitterar vi vidare. Vanligaste operationerna är artoskopi av leder och andra polikliniska operationer (när hästarna åker hem samma dag), men vi har även möjlighet att vårda hästar stationärt i vår stationäravdelning.

När hästen har tid bokad för operation får den gärna komma lite tidigare och får då en box på stallavdelningen där det är lite mer lugn och ro. Den ska helst vara utan skor samt så ren som möjligt. Vid planerade operationer är det viktigt att tempa hästen dagarna innan. Vi väger hästen före och tittar också ner i halsen med ett endoskop för att så långt det går säkerställa att vi inte ”söver en sjuk häst i onödan”.

De vanligaste operationerna här är kastrationer och artroskopier (titthålskirurgi i leder och senskidor). Även sårskador, vissa frakturer, halsproblem, tumörer, hovar osv opereras.

Djursjukskötarna som passar narkosen har många års erfarenhet, liksom våra kirurger. I uppvakningsboxarna har vi kamera med monitorer i flera rum för att ha bra kontroll över uppvaknandet.

 

På kliniken har vi mycket kompetenta hovslagare som är här en dag veckan. För att hästen ska fungera optimalt är det viktigt att dem är korrekt verkade och skodda, allt utifrån individens specifika behov. Veterinär och hovslagare arbetar tillsammans för att på bästa sätt komma tillrätta med hästens befintliga problem eller förebygga att skada uppkommer.

Hovslagarna på kliniken hjälper bland mycket annat till med:

 • Korrigering av vinklar, till exempel korrigering av felaktiga benställningar hos föl
 • Hovbölder
 • Hovsprickor
 • Hålväggar
 • Bärrandsröta
 • Strålröta
 • Hovbensfraktur
 • Fång
 • Traumatiska skador, så som balltramp och spiktramp

Det går även bra att boka tid för normalskoning, om din häst t.ex. behöver sederas inför skoning!

 

Har din häst ett behov av regenerativa behandlingar av led-, ligament- och senskador så kan vi hjälpa dig med det,
Det rör sig om IRAP-behandlingar respektive PRP-behandlingar. IRAP som står för Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein används huvudsakligen för behandling av ledinflammationer som inte svarat på traditionell ledbehandling med t.ex. ett kortisonpreparat eller tuppkam. Interleukin-1 är ett ämne som bildas i inflammerade leder och som påverkar ledbrosket negativt. IRAP-behandlingen syftar till att stoppa interleukin-1:s skadliga verkan i leden.

Ämnet som stoppar interleukin-1 utvinns från hästens eget blod. Först tas ett blodprov med hjälp av en särskild 50ml-spruta. Blodprovet inkuberas sedan i ett dygn varefter det centrifugeras och plasman utskiljs. Plasman som innehåller det ämne som stoppar interleukin-1 används därefter för ledbehandling. Oftast behandlas leden 3-5 gånger med ca 1 veckas intervall. Det ursprungliga blodprovet räcker för samtliga behandlingar.

PRP som står för Platelet-Rich Plasma används för behandling av sen- och ligamentskador där man vill snabba på läkningsprocessen genom injektion i det skadade området av läkningsfrämjande ämnen. Ämnena även för denna behandling utvinns från hästens eget blod. Blodet behandlas i syfte att uppkoncentrera och ”aktivera” blodplättarna som innehåller en stor mängd av olika ämnen som inverkar gynnsamt på läkningsprocessen. Själva tillverkningen går relativt snabbt. Från blodtagning till injektion i den skadade senan eller det skadade ligamentet går det oftast under en halvtimme.

På kliniken har vi en EKG-apparat för diagnostik av hjärtproblem. Undersökningen syftar till att identifiera olika sjukdomstillstånd i hjärtat som kan leda till reducerad prestationsförmåga. En hos framförallt travhästar inte helt ovanlig hjärtsjukdom är förmaksflimmer. Har din häst drabbats av förmaksflimmer erbjuder vi medicinsk behandling i syfte att konvertera till normal hjärtrytm och –funktion.

Röntgenundersökningar med digital framkallning av huvud, tänder, halskotpelare, rygg, lungor och det vanligaste; extremiteter (benen). Vi har även möjlighet att röntga sövda hästar, t.ex. vid ortopediska operationer eller vid bäcken/höftledsröntgen.

Utöver användning av röntgen som ett diagnostiskt verktyg när vi på kliniken undersöker en häst erbjuder vi röntgen i följande fall:

 • Röntgenremiss från leg. veterinär
 • Exportröntgen vid t ex försäljning
 • Friröntgen av travhäst
 • Hingströntgen

Ultraljud. Med det kan undersöka mjukdelar, t ex senor, senskidor, leder, ligament och muskler. Även hjärtat, bröstkorg och buk samt ögon kan undersökas. Vi gör också gynekologiska ultraljudsundersökningar och dräktighetsundersökningar.

Om hästen har skadats eller är såpass sjuk att den behöver stanna kvar hos oss har vi en stallavdelning med åtta boxar, varav tre är större fölboxar. Det finns även en isoleringsavdelning med två boxar i som används vid minsta tanke på smittsam sjukdom. Om hästens tillstånd kräver det så har vi möjlighet till webbkameraövervakning eller nattvak med personal.

Om Din häst exempelvis ska opereras eller av någon annan anledning behöver stanna kvar hos oss för bevakning så kommer patienten tas in på den så kallade stationärvården. Vi har en stallavdelning med åtta boxar, varav tre är större fölboxar. Det finns även en isoleringsavdelning med två boxar i som används vid minsta tanke på smittsam sjukdom. Om hästens tillstånd kräver det så har vi möjlighet till webbkameraövervakning eller nattvak med personal. Vid inskrivningen bestäms vad som gäller för patienten när det kommer till undersökning, behandling och utfodring. Varje dag finns det djursjukvårdare och en veterinär i stallet som sköter om hästarna och utför behandlingar. Alla hästar på stationärvården tittas till minst en gång per natt om inte veterinären bedömt utökad nattpassning. I enstaka fall kan Din häst vara i behov av ytterligare specialistvård eller intensivvård och då kan vi behöva remittera.

Vi strävar alltid efter att det ska vara lugn och ro i stallet för att hästarna ska känna sig till freds under deras vistelse. Utfodring sker 4gånger/dag och kraftfoder 2gånger/dag beroende på behov. När du lämnar Din häst hos oss är det viktigt att informera oss om utfodring och eventuell särskild hantering, detta för att vi ska kunna vårda Din häst på bästa sätt.

Vi behåller gärna hästens pass under vistelsen.

När Ditt djur ligger inlagd hos oss kommer Ni bli uppringda av veterinär eller djursjukvårdare för att få dagliga rapporter om hur Ditt djur mår och diskutera om vidare behandling. Vid behov ringer vi upp flera gånger och då uppskattar vi om Ni finns tillgängliga på telefon.
När det sedan är dags för hemgång bestämmer vi en tid som passar Er. Patienter kan lämnas för hemgång under hela öppettiden. Som djurägare kommer Ni också få ett hemgångsråd med instruktioner hur Ni ska ta hand om Ert djur hemma under den första tiden efter besöket. I samband med hemgången ska Ni även betala för besöket. Om djuret är försäkrat kan vi hjälpa Er att reglera kostnaden med Ert försäkringsbolag mot en kostnad på 95kr, då behöver vi veta vilket försäkringsbolag ni använder samt försäkringsnummer.

När Din häst har vistats i djursjukhusmiljö finns alltid en ökad smittorisk av bakterier och virus. Vi rekommenderar därför att hålla ett extra öga på din häst efter hemkomsten och hålla koll på kroppstemperatur, svullna lymfknutor och/eller näsflöde. Rådfråga gärna oss om hur Du kan göra för att minimera spridningen av smittsamma sjukdomar, det är framförallt viktigt om Du har dräktiga ston hemma i samma stall.
Och kanske det viktigaste av allt, det är av största vikt att vi håller en god kontakt. Undrar Ni över något så tveka aldrig att ringa oss!

Vi erbjuder även stötvågsbehandling (shockwave, ESWT) av muskuloskeletala skador som t.ex. senskador, ligamentskador, gaffelband, kotsenben, infästningsskador, muskelsträckningar, ryggömhet m.m.

Metoden bygger på ljudvågor med ett givet tryck och frekvens som stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad genom ökad produktion av specifika ämnen som främjar läkningsprocessen. Dessutom har metoden smärtlindrande effekt. Även om det saknas strikt vetenskaplig evidens för metodens effekt, är det vår uppfattning att stötvågsbehandling i många fall kan ge en förbättrad läkningsprocess i samband med en rad olika skador hos häst.

Besiktning utförs framförallt inför köp eller försäljning av en häst, men kan också utföras vid teckning av ny försäkring av hästen. Vi utgår från en besiktningsmanual utarbetad av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Hästsektionen.

Vid en besiktning är det viktigt att man har med sig hästpasset, vi rekommenderar dessutom att både säljare och köpare finns på plats vid undersökningen.

Veterinären börjar med att titta på hästen och känna igenom den noggrant för att bland annat kontrollera dess allmäntillstånd, hull, hud och hårrem. Därefter inspekterar veterinären hästens rörelseorgan inklusive rygg, som till exempel leder, senor och muskulatur och tittar om den har några exteriöra avvikelser och hur dess hovar ser ut. Veterinären lyssnar även på hästens hjärta och lungor.

Hästens rörelser kontrolleras i skritt och trav vid mönstring för hand på rakt spår.  Hästen longeras om möjligt i samtliga gångarter, dock alltid i trav, då veterinären även kan passa på att lyssna efter eventuella missljud från luftvägarna. Även böjprov av samtliga ben genomförs.
En enklare kontroll av ögon och öron görs och hästen observeras under hela besiktningen för eventuell neurologiska problem.

Munhåleundersökning utförs med hjälp av munstege och fokalt ljus.
Vid besiktning av mycket unga hästar reduceras många gånger besiktningen, man utför till exempel inte böjprov på ett föl. Efter besiktningen får man ett besiktningsintyg på samtliga utförda undersökningar och resultat, veterinären gör även en bedömning av hästen utifrån besiktningsresultaten.

Besiktningsröntgen, så kallad ”Exportröntgen”
I samband med en besiktning är det en del som väljer att röntga hästen. Det vanliga i sådana fall är att man gör en så kallad exportröntgen. Denna består av 14 bilder och inkluderar falang (kota och nedåt) alla fyra ben, strålben båda fram, has och knä båda bak.
Upptäcks något avvikande vid besiktningen som bedöms kunna ha betydelse för hästens framtida brukbarhet kan veterinären rekommendera en ny besiktning vid ett senare tillfälle, en utökad undersökning eller helt avråda från köpet.

Vi erbjuder halskoll(endoskopi) där vi kan undersöka både de övre och nedre luftvägarna. I samband med en halskoll kan sjukdomar som t.ex. struppipning, struplocks-entrapment, gomsegelsproblem, halsinflammation eller bronkit diagnostiseras. För dessa sjukdomar finns en rad olika medicinska och kirurgiska behandlingsmöjligheter.

Hos oss finns det möjlighet att genomföra samtliga kirurgiska och medicinska behandlingar. Vi har även möjlighet att göra halskoll medan hästen arbetar – så kallad videolaryngoskopi  där trådlös teknik används för videoöverföring till en datorskärm. Detta ger framförallt möjlighet till förbättrad diagnostik av olika prestationsnedsättande tillstånd i de övre luftvägarna.

På kliniken har vi möjlighet att göra halskoll medan hästen arbetar för vagn eller under ryttare – så kallad videolaryngoskopi där trådlös teknik används för videoöverföring till en datorskärm.
Detta ger framförallt möjlighet till förbättrad diagnostik av olika prestationsnedsättande tillstånd i de övre luftvägarna. Du får som alltid noggrann information om prognos och behandlingsmöjligheter.