Håkan_Jonsson_

Håkan Jonsson

Specialistkompetens i hästens sjukdomar

Håkan gick ut veterinärhögskolan i december 2000 och fick efter diverse kortare vikariat på distriktsveterinärstationer en treårig utbildningstjänst på ATG-klinikerna. När den avslutades i juni 2004 fick Håkan anställning vid Hästkliniken Åby. I oktober 2005 flyttade han till Hästsjukhuset Färjestad. Håkan blev hästspecialist 2006 och skrev sitt specialistarbete om magsår hos svenska varmblodiga travhästar.