Christina_Björkqvist_Finell

Christina Björkqvist Finell

Specialistkompetens i hästens sjukdomar

Christina utexaminerades från veterinärhögskolan i Uppsala 1988. Tre år senare, 1991, anställdes hon som klinikveterinär på dåvarande Hästsjukhuset i Karlstad. Hon har svensk specialistkompetens i sjukdomar hos häst och är godkänd FEI-pass veterinär. Ultraljud och ögonsjukdomar är områden som Christina är extra intresserad av.

Intresset för hästar och ridning grundlades tidigt och den första egna hästen, ett gotlandsruss, fick hon som 9-åring. Nuförtiden upprätthålls ridningen mest genom lektions-ridning på Karlstad Ridklubb.

Travhästintresset uppstod under veterinärutbildningen och Christina och henne man har haft egna travhästar.