Våra tjänster

Värmlands Hästsjukhus ligger vid Färjestads travbana i Karlstad. Hit är du välkommen med din häst oavsett ras och användningsområde. De flesta som arbetar på kliniken är själva hästägare och vi har god insyn i hästägandets alla aspekter. Hos oss kan du få hjälp med bland annat.

 • Allmänundersökningar och besiktningar.
 • Hältutredningar med möjlighet till longering på olika underlag, rid- och körprov. Vi har även en speciell dator: ”Lameness locator” som används för att analysera rörelsestörningar i knivigare fall. Sedan hösten 2017 har vi även ett fint ridus att longera och göra ridutredningar i.
 • IRAP utrustning för behandling av ledinflammationer.
 • PRP-utrustning för behandling av ligament och senskador.
 • Luftvägsundersökningar med videoendoskop.
 • Nytt för i år är ett mobilt laryngoskop där vi kan studera svalget på hästar i arbete.
 • EKG av hjärtat.
 •  Röntgenundersökningar med digital framkallning av huvud, tänder, halskotpelare, rygg, lungor och det vanligaste; extremiteter (benen!). Vi har även möjlighet att röntga sövda hästar, t ex vid ortopediska operationer eller vid bäcken/höftledsröntgen.
 • Ultraljud. Med det kan undersöka mjukdelar, t ex senor, senskidor, leder, ligament och muskler. Även hjärtat, bröstkorg och buk samt ögon kan undersökas. Vi gör också gynekologiska ultraljudsundersökningar och dräktighetsundersökningar.
 • Kirurgi på stående häst.
 • Kirurgi på sövd häst (alla förekommande operationer utom bukkirurgi). Akuta bukoperationer remitterar vi vidare. Vanligaste operationerna är artoskopi av leder och andra polikliniska operationer (när hästarna åker hem samma dag), men:
 • Vi har även möjlighet att vårda hästar stationärt i vår stationäravdelning.
 • Shock wave apparat finns för behandling av senor, kotsenben, gaffelband m.m.
 • Vi har veterinärer med speciellt intresse och vidareutbildning inom hästens tänder och munhåla och kan därför erbjuda kvalificerade munhåleundersökningar, tandvård och betseltillpassning.

Provtagning

Vi tar de flesta typer av prover såsom blod-, urin-, träck-, bakterie-, virus-och svampprover. Vi tar även biopsier och gör lungsköljprover (BAL). De vanligaste blodproven analyseras på plats i vårat eget lab. Behövs andra analyser, som till exempel hormonprover, virus eller bakterieundersökningar skickar vi provet vidare till ackrediterade laboratorium.  Fall som behöver speciell utredning eller vård hjälper vi vidare med remisser.

Vi på Värmlands hästsjukhus önskar dig välkommen hit!